Hierdie Is ‘N Krisis!

“Doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê.”  Die beroemde ‘Golden Rule’, Wat sonder uitsondering deur alle gelowe en kulture aanvaar is as dié reël wat help om samelewings en mense te rig! – Hierdie is ‘n krisis!

Hoe om jouself deur ‘n krisis te kry.

Studies het gewys dat die manier waarop ons met onsself praat, meer krities en gemeen is as wanneer ons met ander praat. Dink net vir ‘n oomblik hoe sou jou lewe gelyk het as jy met ander gepraat het soos jy met jouself praat… Ons vertel onsself dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons minder moet eet, dat ons ‘n beter ouer moet wees, dat ons harder moet werk of dat ons beter moet presteer. Dit alles, terwyl daaglikse stressors vir baie van ons in die laaste jaar drasties toegeneem het, en hierdie is ‘n krisis wat aanhou om toe te neem

Met die streng inperking reëls wat sedert laasjaar afgedwing is, waar ons nie ons huise kon verlaat nie of ons geliefdes kon besoek en versorg het nie, of selfs werk toe kon gaan nie – het ons nie die nodige sosiale interaksie, sonlig en beweging ingekry wat noodsaaklik is vir ons geestesgesondheid en welstand nie. Baie van ons moes skielik ekstra rolle by die huis inneem, terwyl daar ekstra druk was om werksaktiwiteite onder nuwe omstandighede suksesvol uit te voer. Sommige mense het hulle werk verloor en staar ‘n dorre ekonomie in die gesig om nuwe werk te kry! Dit was vir baie mense die een krisis op die ander.


“Hoe jy lewe word nie regtig bepaal deur dit wat die lewe jou bied nie, maar dit wat jy aan die lewe kan bied; ook nie soseer deur dit wat met jou gebeur nie, maar hoe jy dit wat met jou gebeur intepreteer en raak sien.” — Khalil Gibran


Hierdie is ‘n krisis en hoe om dit te oorleef:

Die meerderheid van ons het tydens die issolasietyd, meer tyd op sosiale media spandeer en hier word ons gereeld daaraan herinner dat ons nie dieselfde lyk, dieselfde het, of dieselfde doen as ander nie. Hierdie veroorsaak negatiewe gevoelins van depressie en ongelukkigheid en tog het niemand die vermoeë, of selfs vaardighede om hulle omstandighede te verander nie.

Self-omgee is ‘n strategie wat ons kan gebruik om die negatiewe impak van enige situasie ‘n bietjie draagliker te maak.

Self-omgee is die teenoorgestelde van self-bejammering. Dit is ‘n vaardigheid wat jy aanwend om nie té “hard” op jouself te wees nie. Dit is ‘n strategie wat ons moet kan gebruik om die negatiewe impak van enige situasie ‘n bietjie draagliker te maak.

Navorsing toon dat self-omgee nie net tot selfvoldaanheid en tevredenheid lei nie, maar dat dit ook mense kan motiveer om beter te doen! Inteendeel, studies bewys dat mense wat vir hulleself omgee ook geinspireer word tot persoonlike groei. Dit lei daartoe dat ander negatiewe gedrag soos depressie, angs, spanning, emosionele eet en emosionele vermyding dan ook drasties kan verminder – ‘n proses wat ‘buffering’ genoem word.

Buffering beskerm ons gees en hoe ons oor onself voel deur ‘n fisiese proses in ons liggaam af te skop. Eerstens verlaag ons kortisolvlakke (die hormone wat ons metabolisme en immuniteit beheer), tweedens verlaag ons hartklop (jy raak kalmer), en derdens verhoog ons vermoë om geleenthede tydens teëspoed raak te sien – ‘n proses wat ‘versterking’ genoem word.

Self-omgee is egter net een van nege positiewe faktore wat in die sielkunde gebruik word om mense te help om hulle lewe minder stressvol te maak en krisisse beter te hanteer.

Self-omgee is om jouself met sorg, liefde en respek te behandel.

9 Sielkundige metodes om jouself deur ‘n “Hierdie is ‘n krisis!” oomblik te kry:

Hoeveel keer het jy jouself al in ‘n situasie bevind waar jy gedink het “Hierdie is ‘n krisis!” en dan nie geweet hoe jy daaruit gaan kom nie. Hier is nege vaardighede wat jy kan beoefen om jou deur moeilike situasies te kry.

1. Self-omgee

Self-omee is die vermoeë om jouself met dieselfde sorg, liefde en respek te behandel as wat jy ‘n goeie vriendin sal help wat deur ‘n moeilike tyd gaan. Die opvoedkundige sielkundige, Kristin Neff, verduidelik dat self-omgee uit drie elemente bestaan, naamlik bewustheid, vriendelikheid en menslikheid.

Jy kan dus leer om self-omgee te kweek deur bewus te wees van wanneer jy negatief met jouself begin praat. En probeer dan eerder ‘n ondersteunende alternatief. Wat sou jy op hierdie oomblik vir jou beste vriendin gesê het?

2. Betekenis

Betekenis is dit wat die lewe laat sinmaak. Dít wat die lewe die moeite werd maak en ‘n doel gee. Dit word ook beskryf as samehorigheid, betekenis en dryf. Hierdie aspeke word egter geígnoreer tydens ‘n krisis en dan word ons rigtingloos.

Om betekenis te vind, is belangrik vir die welstand en gesondheid van enige mens. Die Covid-19 pandemie het byvoorbeeld baie mense van hulle “betekenis” ontneem en is daar ‘n algemene gevoel van verveling, depressie, angs en lewensstres onder baie Suid-Afrikaners.

Jy kan betekenis aanwakker deur die volgende aktiwiteite:

 1. Kyk hoe jou oortuigings oor die lewe verander is. En dink aan maniere om dit te verander terwyl jy optimisties bly.
 2. Vind nuwe maniere om konneksies met ander mene te bou (nou meer as voorheen).
 3. Identifiseer jou doelwitte wat ontwrig is, en maak nuwe planne om hulle te realiseer.

3. “Coping” of Hantering

“Coping” is die bewustelike aksie om ‘n situasie aktief op te los en te hanteer ten einde die negatiewe impak daarvan te verminder. Coping is een van daardie vaardigheid wat elke mens moet ontwikkel ten einde depressie en angs te verminder. Mense met goeie coping meganismes kan negatiewe situasies of gedagtes omskakel in positiewe emosies en kennis wat op hulle beurt weer bydra tot betekenis en doelgerigtheid in hulle lewe.

Jy kan jou vermoeë om moeilike situasie te hanteer, drasties verbeter deur elke dag bewustelik dankbaar te wees, jou eie persoonlike sterkpunte te benut, vriendelik te wees, en om seker te maak dat jy altyd self-omgee toepas.

4. Moed

Moed is die aksie wat jy sal neem om iets te doen waarvoor jy bang is. Dit beteken dat jy buite jou gemaksone moet uittree om ‘n risiko neem wat vir jou die moeite werd sal wees. Twee elemente in moed is baie belangrik; dit is risiko en waarde. Ongelukkig, in ‘n tyd van krisis skop vrees in en ons stagneer op een plek. Risikos lyk dan erger en sonder waarde.

Jy kan moed ontwikkel deur die volgende aktiwiteite:

 1. Fokus op die waarde van jou doelwit en nie op die risiko nie. Droom sonder perke.
 2. Verminder die moontlike risiko’s deur alternatiewe planne te maak. (Plan B.)
 3. Gebruik al jou sterkpunte. Fokus op dit wat jy weet en kan doen en gebruik jou vaardighede om aan die werk te spring. (Wat is my sterk punte? Jy kan ‘n gratis opname hier neem.)
Fokus op die waarde van jou doelwit en nie op die risiko nie.

5. Dankbaarheid

Dankbaarheid is daardie gevoel wat jy ervaar wanneer jy iets ontvang wat vir jou ‘n voordeel inhou. Studies toon dat dankbaarheid nie net stres verminder en positiewe emosies tot gevolg het nie, maar dat dit ook mense laat tevrede voel oor die lewe en hulle vermoeë om weer te begin. Dit bevorder ook die ontwikkeling en instandhouding van sosiale verhoudings.

Jy kan dankbaarheid ontwikkel deur:

  1. Dagboek te hou oor alles waarvoor jy dankbaar is (oomblikke, mense, en aspekte van jou lewe).
  2. Skryf ‘n brief aan iemand vir wie jy dankbaar is, of bedank iemand vir iets wat sy vir jou gedoen het en wat jy waardeer.
  3. Tel jou seëninge aan die einde van elke dag en dink aan die goeie dinge in jou lewe.

6. Karakter

Meryl Streep het eenkeer gesê: “Wat jou anders of vreemd maak, dit is jou krag.”

Dit is eienaardig dat die mensdom aanvaar dat almal eenders moet wees. Elke mense het sy eie unieke karakter en hoe meer jy jou karakter ken – jou swak- en sy sterkpunte – hoe makliker is dit om met behulp van jou sterker eienskappe teen negatiewe emosies soos depressie, angs, werkstres, hopeloosheid, alkoholgebruik, of self obsessiewe-kompulsiewe versteurings te werk.

Gebruik jou sterkpunte om kapasiteit teen stresvolle situasie te bou:

  1.  Dink na oor aksies wat jou in die verlede gehelp het om uitdagings te oorkom.
  2. Identifiseer dan geleenthede om jou grootste sterkpunte te gebruik wanneer jy huidige uitdagings in die gesig staar.

7. Positiewe emosies

Positiewe emosies laat dink mense aan woorde soos vreugde, geluk, saligheid, en tevredenheid. Positiewe emosies speel ‘n baie belangrike rol in ons lewens as dit by oorlewing kom. Dit verbreed nie net ons bewustheid en aandag nie, maar aktiveer ook ‘n reeks van ander positiewe gedrag, byvoorbeeld ‘n groter verskeidenheid van opsies en keuse, die vermoë om buite die boks te dink (d.w.s. kreatiwiteit), verhoogde kennis, en ook beter sosiale interaksies. Positiewe emosies is ‘n rigtingwyser en sal vir jou ‘n aanduiding wees dat dinge in die regte rigting beweeg.

Jy kan positiewe emosies kweek deur ‘n gesonde leefstyl te handhaaf, deur bewus te wees van wie en wat jy is, deur daagliks te mediteer, vriendelikheid te beoefen, jouself en ander te vergewe, ‘n gebalanseerde tydperspektief te kweek, en positiwiteit en sosiale verbintenis te prioritiseer.

8. Positiewe interpersoonlike verhoudings

Interpersoonlike verhoudings is daardie verhoudings waarin ons oomblikke van vreugde, liefde, vriendelikheid, asook lag en dankbaarheid met ons familie, vriende, bure of selfs kollegas kan deel. Positiewe interpersoonlike verhouding maak nie net ons bui ligter nie, dit bevorder ook intimiteit in verhoudings.

Jy kan die volgende aktiwiteite toepas om interpersoonlike verhoudings te bevorder:

  1. Beplan aktiwiteite saam met ander (bvvoorbeeld, ‘n wandeling in die park, of self ‘n speletjie wat virtueel gespeel kan word)
  2. Wys dankbaarheid vir ‘n aspek van die ander persoon wat jy regtig waardeer
  3. Verras iemand met iets wat spesiaal en uniek is.
Mikroverbindings van hoë gehalte is fundamenteel vir die gesondheid en welstand van die samelewing.

9. Verhoudings van hoë gehalte

Hierdie verhoudings verwys na ontmoetings wat kort, maar impak vol is. Dit is byvoorbeeld die tipe verhouding wat jy met kliënte sal vorm.

Mikroverbindings van hoë gehalte is fundamenteel vir die gesondheid en welstand van die samelewing. In ‘n samelewing waar daar nie hoë gehalte verhoudings is nie, verminder mense se immuniteit, verloor hulle die vermoeë om te leer en planne te maak, is hulle minder aanpasbaar, en word hulle as ‘n gemeeskap oor die algemeen negatief en ongelukkig. Suid-Afrikaners word byvoorbeeld as een van die ongelukkigste lande in die wêreld gesien, waar Dene weer een van die gelukkigste nasies is.

Jy kan hoë gehalte verhoudings nastreef deur:

 1. Moeite te doen om altyd ten volle teenwoordig te wees. Gee aandag aan ‘n gesprek deur jou selfoon weg te bêre wanneer jy by ander is en aktief te luister en vrae te vra.
 2. Wees respekvol en bedagsaam en neem ander se gevoelens in ag deur empatiek te wees. Bied hulp en ondersteuning waar dit benodig word.
 3. Wees vriendelik, altyd, met almal.
Kom ons vier ons uniekheid.

Dit is duidelik dat die meeste mense eintelik nie hulleself te goed behandel nie, en dit is dalk een van die redes waarom daar vandag soveel onenigheid in die wêreld is. Hierdie is ‘n Krisis wat daagliks erger word en deur sosiale media aangeblaas word omdat ons daagliks sit en onself met ander vergelyk.

Kom ons vier ons uniekheid. Ons is nie eenders nie en wil nie eenders behandel word nie. Dit is tyd dat ons bewustelik die platinum reël as ons manta begin herhaal: “Behandel ander soos wat hulle graag behandel wil word.”

Raak daadwerklik bewus van die mense om jou – veral na die pandemie waar ons gedwing was om af te sluit van ander – raak bewus van die mense om jou se behoeftes, belangstelling en lewe en begin daadwerlkik om aan jou positiewe karakter te werk.

 

Melanie Engelbrecht

Real Life Editor

Fascinated by the human mind and its behaviour I followed my curiosity and pursued a B.Com degree in Industrial Psychology and now claim the title of Communication Specialist with a background in Sales and Marketing. My heart beats for adventure and appreciating the smaller things in life. I am a foodie and animal lover with big ambitions to create a platform where I can be loud about the things that are important. I want to encourage and inspire woman around the world to chase and realize their purpose.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

BLOSS is an international media platform for South African women who live all over the world in the age group, 20 – 35 years. We integrate print and technology through innovative and exciting ways to keep things fresh, modern and interactive.